L’Educació per a la Justícia Global (EpJG) esdevé avui la principal eina per a la interiorització de la responsabilitat compartida. L’escola, una de les institucions més cabdals per a la socialització dels individus, té un paper essencial en la formació d’aquesta ciutadania global que permeti superar la naturalització de les injustícies. El primer pas per a l’acció: conèixer-les.

PROIDE, des de fa ja alguns anys, planteja diferents propostes d’Aprenentatge Servei a les escoles de La Salle Catalunya. Són a partir d’aquestes accions que podem obtenir el servei d’un grup de joves de 4t d’ESO, al mateix temps que aquests s’endinsen en la comprensió de les causes que mouen a la nostra entitat.

Menú