Què hi fem?

Potenciació de l’Educació Bilingüe Intercultural
Suport a les escoles La Salle Tierra Nueva I i Sta. Maria Visitación
Programa de lecto-escriptura eficaç, bilingüe i intercultural Kemon Ch’ab’äl
Beques-impuls de formació agroecològica a l’Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il de Colotenango

Principal contrapart: PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO (PRODESSA)

El 1989 els Germans de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, inspirats en la fe alliberadora i la seva ferma opció preferencial pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, des de l’Instituto Indígena Santiago van fundar el Proyecto de Desarrollo Santiago com a una obra per a la transformació de la realitat social del poble maia. PRODESSA…:
Treballa per al desenvolupament integral i coherent de la població camperola (formació, producció agroecològica, comercialització i organització)
Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, participació i equitat)
Creu en la complementarietat de l’ésser humà i la natura
Es recolza en la concepció filosòfica i metodològica de l’educació popular i l’educació maia
Menú