Què hi fem?

Formació Rukux Na’oj de secundària i batxillerat per a jover retornats al sistema educatiu.

Beques- impuls Kuchuj de formació universitària per a joves líders indígenes a l’amazonia.

Empoderament de les dones rurals maia a través d’una educació integral i amb pertinença cultural.

Programa educatiu per a la prevenció de l’embaràs en nenes i adolescents en centres educatius amb majoria indígena.

Programa educatiu per la prevenció de la violència masclista entre joves i adults de centers educatius Rukux Na’oj

Principal contrapart: PROYECTO DE DESARROLLO SANTIAGO (PRODESSA)

El 1989 els Germans de La Salle Sebastià Farró i Oscar Azmitia, inspirats en la fe alliberadora i la seva ferma opció preferencial pels més desposseïts i empobrits de Guatemala, des de l’Instituto Indígena Santiago van fundar el Proyecto de Desarrollo Santiago com a una obra per a la transformació de la realitat social del poble maia. PRODESSA…:
Treballa per al desenvolupament integral i coherent de la població camperola (formació, producció agroecològica, comercialització i organització)
Realitza un treball polític no partidista (incidència política)
Treballa sobre la base dels principis democràtics (igualtat, participació i equitat)
Creu en la complementarietat de l’ésser humà i la natura
Es recolza en la concepció filosòfica i metodològica de l’educació popular i l’educació maia
Menú