ENTITAT

La Fundació PROIDE (Promoció i Desenvolupament) és una ONG nascuda el 1992 que forma part de les escoles de La Salle Catalunya i que treballa per guanyar quotes de justícia social a través de l’educació de qualitat per a tothom.

Treballem per garantir el DRET A L’EDUCACIÓ a països empobrits, a Àfrica per incrementar l’accés de petits i joves de condició social molt humil, i a Amèrica Llatina per donar oportunitats educatives a joves indígenes, col·lectiu històricament exclòs de les oportunitats de desenvolupament. També a l’Orient Mitjà, PROIDE també hi treballa per donar resposta a la crisi de les persones refugiades, des del reforç escolar a petits i joves sirians i iraquians, que el conflicte, l’èxode i el refugi els ha provocat un notable endarreriment educatiu.

El compromís de PROIDE va més enllà de l’acció directa, i com a agent educatiu que és, promou una EDUCACIÓ TRANSFORMADORA a les aules per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global, alhora que conscient de la interconnexió entre problemàtiques i solucions de caràcter estructural.

LA NOSTRA VISIÓ

PROIDE imagina un món en què la humanitat es reconeix en igualtat de drets i obligacions, i on les relacions de fraternitat s’orienten a desplegar la màxima potencialitat de l’altre, en una relació harmoniosa i sostenible amb l’entorn que ens acull.

LA NOSTRA MISSIÓ

Treballem per garantir el dret a l’educació a països empobrits, al mateix temps que a Catalunya promovem una educació transformadora per forjar una ciutadania informada, crítica i compromesa amb el benestar global.

MISSIÓ 1: DRET A L’EDUCACIÓ

Oferir oportunitats educatives de qualitat i amb pertinença cultural a infants, joves i adults de col·lectius desafavorits.

MISSIÓ 2: EDUCACIÓ TRANSFORMADORA

Forjar en la societat catalana una consciència de ciutadania global per corregir les desigualtats i exigir els mateixos drets per a totes les persones.

EIXOS DE L’ENTITAT

Xarxa

L’eix de Xarxa vol plantejar a través de voluntariat, cursos, materials i exposicions, la reflexió, la crítica i el coneixement de les desigualtats Nord-Sud per a la construcció d’una societat activa i més preparada per reduir les desigualtats a través dels seus gestos.

Captació

L’eix de Captació formula i justifica projectes per a l’obtenció de recursos econòmics d’ens públics o privats, per al finançament de projectes de desenvolupament al Sud i de conscienciació al Nord. A més, pretén potenciar la imatge i presència de PROIDE, i impulsar fórmules de finançament per als seus projectes.

Missatge

L’eix de Missatge i comunicació difon l’activitat de l’entitat i del sector, a partir de diferents canals de comunicació, utilitzant-los al mateix temps com a instrument per a discursos que volen construir la transformació social.

Subscriu-me al newsletter de Proide


 


 


 

Gestió

L’eix de Gestió ajuda a fer possible els projectes a través de la dedicació de les persones que diàriament treballen a l’entitat, fent realitat l’aproximació al Sud de l’entitat per esdevenir agent actiu de canvi.

MEMÒRIES D’ACTIVITATS

Menú