Què hi fem?

Suport psicosocial i reforç escolar a l’escola popular- Fe y Alegría 77 de Pisco.

Projecte e-yachay de limitació de l’escletxa digital a escoles rurals andienes

Beques – impuls per a la formació de joves mestres en Educació Intercultural Bilingue a l’Amazònia peruana

Promoció d’hàbits de vida saludable a escoles lassal·lianes

Prevenció de l’embaràs en nenes i adolescents en escoles am contextos de vulnerabilitat i prevenció de la violència

Principal contrapart: TARPUSUNCHIS

Des de 2002, compromesa amb la superació de les barreres personals, institucionals i socials que limiten l’exercici ple de drets de nens, nenes, joves, dones i homes en contextos adversos.

Formar joves mestres amb reconeixement d’identitat cultura
Recuperar la llengua, coneixements i tecnologies amazònics
Garantir la igualtat d’oportunitats d’homes i dones
Cobrir la manca de mestres amazònics que provoca aculturació a les escoles perquè les places són ocupades per mestres d’altres latituds del país
Desenvolupar relacions interculturals i capacitats per implementar projectes productius alternatius, en harmonia amb el bosc i medi ambient, que facin possible l’assoliment del concepte clímax de “Ben-estar” o “Bon-viure” dels pobles indígenes
Menú