Què hi fem?

Generació de joves mestres en Educació Intercultural Bilingüe a l’Amazònia peruana a través de Beques-impuls

Suport al centre obert infantil “Tiéndeme la Mano” a Iquitos
Construcció d’espais educatius per a la formació de joves mestres a l’Amazònia peruana
Suport a la Ràdio educativa quítxua La Salle Rimarinakusunchis a Urubamba

Principal contrapart: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LORETO

L’ISE Público de Loreto participa en el programa de formació de mestres bilingües de l’Amazònia peruana (FORMABIAP). Els seus objectius són:
Formar joves mestres amb reconeixement d’identitat cultura
Recuperar la llengua, coneixements i tecnologies amazònics
Garantir la igualtat d’oportunitats d’homes i dones
Cobrir la manca de mestres amazònics que provoca aculturació a les escoles perquè les places són ocupades per mestres d’altres latituds del país
Desenvolupar relacions interculturals i capacitats per implementar projectes productius alternatius, en harmonia amb el bosc i medi ambient, que facin possible l’assoliment del concepte clímax de “Ben-estar” o “Bon-viure” dels pobles indígenes
Menú