Què hi fem?

Construcció d’infraestructures a les 78 escoles rurals del nord

Ajut al funcionament de la xarxa rural d’escoles

Beques-impuls per a la introducció de llibres de text
Formació de mestres

Principal contrapart: ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA DIOCÈSE DE DAPAONG

Des de fa més de 30 anys és dirigida pels Gmans. de La Salle. Es dedica exclusivament a la promoció de l’educació primària a la regió nord de Togo (Savanes). L’estratègia en aquest terreny es basa en 5 eixos fonamentals:

 Augmentar la cobertura de l’educació primària a tota la regió
 Disminuir el nombre d’alumnes per classe, augmentant el nombre de classes i de mestres
Valoritzar al director i docent rural, mitjançant la millor formació possible i facilitant la seva vida a la zona rural
Fomentar l’entrada de les nenes al sistema educatiu
Fomentar la participació de les famílies i la implicació del Ministeri d’Educació
Menú