Madagascar

Promoció de l’educació i lluita per combatre la malnutrició a l'altiplà Malgaix

Togo

Formació de mestres de la xarxa d'escoles rurals

Guatemala

Educació i art per a la prevenció de la violència contra les dones a San Marcos

Perú

TE ESCUCHO: Servei de suport socioemocional a comunitats educatives del Perú

Líban

Educació amb garanties per a la població refugiada

Bolivia

“Menjador Solidari: Nutrint Futurs Brillants

Menú