Des de PROIDE seguim col·laborant i treballant en molts projectes. Amb el teu donatiu, PROIDE podrà:

  • Fer possible una Beca Educativa o Impuls a Madagascar, Perú, Guatemala i Togo.
  • Donar suport a l’entitat perquè pugui seguir treballant en tots ells.
  • Col·laborar algún dels projectes que anualment treballem en algun dels països.

Des de 1998, les beques de PROIDE estan generant canvis importants en els indrets on es despleguen. Són petites gotetes d’aigua en l’oceà, tot i que en retrospectiva ens han demostrat notables canvis en poc temps, gràcies a la constància dels ajuts.

Les beques escolars es despleguen a Madagascar i suposen oportunitats a joves en situacions familiars complicades. Cada any permeten que molts joves puguin accedir al sistema educatiu i així crear les condicions necessàries per defugir de la pobresa personal, familiar i col·lectiva.

Les Beques Impuls atenen el desenvolupament des d’una vessant educativa, ajustant-se cada beca a les necessitats de cadascun dels centres on PROIDE col·labora

Guatemala, les beques impuls sobre l’Instituto Maya Mam Kulb’il Nab’il de Colotenango, afavoreixen l’aprenentatge de cultius ecològics, ensenyant a joves camperols, tècniques que tanquin el cercle de la terra i de la vida, i els faci independents dels recursos agroquímics.

Al Perú, les beques impuls ajuden a formar mestres de l’Amazònia peruana perquè la manca de mestres de les diferents ètnies amazòniques suposa que arribin a les escoles mestres d’arreu del país que desconeixen la cultura, la llengua i els valors de les poblacions locals.

Togo, les beques impuls aplicades a les 78 escoles rurals del nord, proporcionen llibres de text de lectura i gramàtica, on fins ara mai s’havia tingut l’oportunitat d’estudiar a partir de llibres.

Menú