Després d’un cicle de campanyes en què vam reflexionar i treballar sobre el consum responsable centrant-nos en diferents aspectes, des del curs passat vam entrar de ple a l’agenda marcada a escala internacional, començant a reflexionar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es tracta d’un conjunt de 17 objectius i 169 metes a complir fins a l’any 2030, i que ens implica a tots i totes, independentment del nostre lloc i posició en el món.

Durant el curs 2019-2020 treballarem un objectiu fonamental: la igualtat de gènere (ODS 5). La desigualtat de gènere és una realitat a tot el món, també a casa nostra, no podrem assolir els ODS el 20130 sense tancar totes les escletxes de gènere i garantir els mateixos drets per les nenes i les dones en tots els àmbits.

En la campanya d’enguany treballarem les escletxes i discriminacions que pateixen les nenes i les dones amb relació a l’educació, la salut, la feina, la violència, la pobresa… abordant realitats com que un 50% més de nenes que de nens no assisteixen a l’escola, que 1 de cada 5 nenes a món viu en situació de pobresa, que cada minut mor una dona durant l’embaràs o el part per causes evitables, que el 35% de dones al món han patit violència…

Només assegurant els drets de dones i nenes podrem construir societats més justes i amb una igualtat d’oportunitats real per a tothom, ja que elles són, ara i sempre, protagonistes del canvi. 

Menú