Aquesta formació on-line de 30 hores va adreçada a qualsevol persona interessada en la temàtica del desenvolupament i la justícia global, i molt especialment a educadors/es de Primària, Secundària i Batxillerat.

L’objectiu per a aquestes persones és obtenir competències per poder treballar l’Educació per la Justícia Global a l’aula, de manera transversal amb la resta de continguts curriculars. Consta del següent contingut:

MÒDUL 1: Les Organitzacions per a la Justícia Global

Oferir una panoràmica de la tipologia existent d’ONG’s, el treball, el codi ètic i de conducta d’aquestes, i la lògica moral de les seves praxis.

MÒDUL 2: Drets Humans com a punt de partida

Conèixer els conceptes bàsics dels drets humans, els principis que els regenten així com els tractats internacionals i com interactuen amb elements claus de l’actualitat com poden ser la migració, el terrorisme o la vigilància massiva entre d’altres.  

MÒDUL 3: Causes econòmiques de la desigualtat global

Conèixer els orígens de la globalització econòmica i les causes estructurals de la pobresa i la desigualtat. Vigilància massiva entre d’altres.

MÒDUL 4: Medi ambient i desenvolupament

Conèixer els riscs socials i ambientals de polítiques econòmiques aplicades sota una determinada concepció de desenvolupament.

MÒDUL 5: Conflictes i cultura de pau

En un món en constant crispació, volem donar a conèixer claus per entendre els factors exògens i endògens que provoquen la majoria dels conflictes actuals així com una radiografia de les tendències i l’evolució dels conflictes armats, les tensions i els processos de pau al món.

MÒDUL 6: Moviments migratoris abans, ara i després

Els moviments migratoris han format part de l’ésser humà des de sempre i al llarg del temps han compartit unes característiques i causes comunes que treballarem en aquest mòdul. També aprofundirem en conceptes com la interculturalitat, el relativisme o l’universalisme cultural entre d’altres.

MÒDUL 7: Perspectiva de gènere en la cooperació per al desenvolupament

Reconèixer la importància del paper de la dona en la construcció de societats justes, integradores i d’oportunitats.

MÒDUL 8: Salut mundial

Quines són les pandèmies i epidèmies més comunes? Quins són els factors que les provoquen? És cert que no tenen cura o són les malalties un negoci per a la indústria farmacèutica? Quin paper juguen els medicaments genèrics? Què és l’OMS?

MÒDUL 9: L’educació per a la transformació del Sud

Reflexionar sobre la temàtica específica de l’educació en els països del Sud, com a un dels instruments més importants per aconseguir el desenvolupament i el benestar social de les poblacions.

MÒDUL 10: Alternatives a l’altre món possible

Reflexionar sobre els nostres hàbits quotidians i com aquests poden ser el principal actiu per corregir les iniquitats del nostre món.

MÒDUL 11: Tecnologia i arquitectura per al desenvolupament

Menú