Aquest any, la campanya queda centrada en el quartObjectiu pel Desenvolupament Sostenible (ODS 4): “Garantir una educació inclusiva,equitativai de qualitat i promoure activitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”.Aquest ODS 4, que també s’ha anomenat “Educació 2030”,treballa per la igualtat d’oportunitats l’aprenentatge al llarg de tota la vida posant l’accent en la igualtat de gènere, d’oportunitats, i la inclusió.

Aquesta problemàtica,que ja va ser tractadaals Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM),centrant-se en els aspectes més bàsics, ara, amb l’ODS 4 es parteix d’un compromís mundial d’universalització de l’accés a l’educació bàsica i de qualitat per a totes les persones. Però també s’han marcat noves fites d’assoliment com la formació del professorat, la importància de l’adequació dels equipaments escolars o les implicacions de l’educació en l’àmbit social, econòmic i mediambiental.

Menú